Beteendeanalyser

Drygt 40% av alla företag misslyckas med mer än var femte rekrytering. Informella metoder och magkänsla leder ofta till felaktiga rekryteringar enligt en nyligen genomförd undersökning av Ratio.

En skriftlig beteendeanalys med tillhörande muntlig genomgång med slutkandidaten eller slutkandidaterna kan förebygga många felrekryteringar. Analysen kan även utgöra en grund för en utvecklingsplan.

Vi erbjuder även hjälp med det slutgiltiga urvalet genom en strukturerad process som innehåller en djupintervju, beteendeanalys och omfattande referenstagning. Uppdragsgivaren får skriftlig och muntlig återkoppling.

Beteendeanalyser av medlemmarna i en arbetsgrupp är ett kraftfullt sätt att starta en utveckling av gruppens arbetssätt och effektivitet.

Vi är licensierade användare av Extended DISC, IPU Profilanalys och PLUS Management Profile.