Coach/Mentor

Genom våra olika coachingprogram tränar vi på att  jobba mer fokuserat och effektivt. Vi kartlägger användandet av tiden och utnyttjar de senaste rönen inom neurovetenskapen. Vi kopplar ihop de personliga målen med företagets mål. Vi utmanar, ger energi och engagerar.
Resultatet frigör tid och energi vilket innebär gladare och effektivare chefer och medarbetare. Verksamheten blir mer effektiv och lönsam.

Coachingprogram

Coaching för personlig och professionell utveckling enligt en strukturerad modell med fokus på mål och resultat

Coaching av boende utomlands (expats) och hemflyttade (repats)

Mentorskap för utveckling som företagare eller i din professionella roll

Exempelkunder

  • Jag arbetar med  mindre företagare som vill växa genom att hjälpa dem att fokusera på sina unika fördelar och sina ideala kunder
  • Jag arbetar med chefer som inte har någon att bolla sina planer och idéer med så att de känner sig säkrare i sina affärsbeslut och mindre ensamma i sin roll
  • Jag arbetar med människor som vill ha en personlig utveckling genom att identifiera nya möjligheter och skapa nya vanor

 Workshops och Inspirationsföreläsningar

  • Arbeta smartare- få mer tid över
  • Coachande ledarskap