Om oss

Scandnova startades 1998 av Eva-Lena Muhr. Inriktningen var redan från början ledarutveckling, utbildning och coaching. Under 2006 kompletterades utbudet med rekrytering och urval, b.la med utgångspunkt i beteendeanalyserna IPU profilanalys, Extended DISC och PLUS Management Profile.
Våra kunder är allt från börsnoterade bolag till enmansföretag. Några exempel på större kunder är H&M, Alfa Laval och Stiftelsen Friends.
Scandnova arbetar i nätverk med andra kvalificerade konsulter.

Eva-Lena Muhr är civilekonom från Uppsala Universitet och har arbetat som chef inom marknad och försäljning under 20 år. Hon har suttit i flera företagsledningar och styrelser. Eva-Lena är Certifierad Coach ACC och Certifierad NLP Practitioner samt utbildad i psykosyntes på Humanova och beteendevetenskap på Mälardalens Högskola och Stockholms Universitet. Hennes styrka som coach är hennes personliga engagemang och långa ledarerfarenhet från olika branscher.
Eva-Lena har även ett stort intresse för entreprenörskap och företagande och har varit mentor och affärscoach  i flera program inriktade på entreprenörer arrangerade av ALMI och Veckans Affärer/IFL samt YUMP NOW

Med utgångspunkt i egna erfarenheter av boende utomlands och studier av kulturella skillnader erbjuder vi även coachingprogram för expats (utlandsboende) och repats (hemflyttade).

Verksamheten bedrivs via Skype/telefon och personliga möten.